شرکت آرام پیما قرن-آسانسور سلطانی

 

فرم اطلاعات مورد نیاز برای آماده سازی قرارداد فروش و یا نصب آسانسور هیدرولیک

  • (بازرس شرکت پس از بازدید، این ابعاد را مشخص میکند)

  • مشخصات فني آسانسور هيدروليک

  • نوع موتور

  • نوع تابلو فرمان

  • نوع تزیئنات کابین