شرکت آرام پیما قرن-آسانسور سلطانی

 

فرم اطلاعات مورد نیاز برای آماده سازی قرارداد فروش و یا نصب انواع بالابر

  • (بازرس شرکت پس از بازدید، این ابعاد را مشخص میکند)

  • [ لطفاً بسته به نوع بالابر مورد نظرخود، موارد خواسته شده در فرم ذیل را در صورت اطلاع پر کنید ]

  • مشخصات فني انواع بالابر

  • الف.) بالابر هیدرولیک :

    تعداد شیر را انتخاب کنید
  • ب.) بالابر وینچ :

  • ج.) بالابر کششی :